Organisation Region Varde Elitesport


Bestyrelse:

Karl Barslund

Peter Foldager

Kristian Lund

Bjarne Andersen

Ejner Jepsen


Direktør:

Bent Juul Larsen


Revisor:

PWC


Sekretær:

Hanne Juul Larsen


Sportschef:

Bent Juul Larsen


Pressechef

Thomas Valsted


Sponsoransvarlige

Bent Juul Larsen og Thomas Valsted


Telt Arrangementer

Linda Lindved Lauridsen

Thomas Valsted


Hotel Britannia SkyLounge

Lars Dammark Simonsen og Lars Karlsen


Økonomi

Lone Jepsen

Hanne Juul Larsen